mars 07 2018 0Comment

Grundsetmartn i over 400 år

Tilbake til Grundsetmartn

Ifor Williams Norge AS er igjen på plass på Grundsetmartn. Sammen med vår dyktige forhandler, Elverum Caravansenter, er vi på plass utenfor Kremmertorget i Storgata. Grundsetmartn er et av de mest tradisjonsrike markedene i Norge, og vi har tatt et dypdykk i historien. Les nedenfor hva Grundsetmartn selv har hentet frem til sin hjemmeside:

Der hvor veiene møtes

Grundsetmartn har sin opprinnelse over 400 år tilbake i tid og er kanskje Norges eldste tradisjonelle marked for handel med varer. «Gammel-ordfører» Olav Sæter fant historiske spor tilbake til 1594 i sitt søk på når det hele startet. ”I Elverum, der hvor veiene møtes fra Østerdalen i nord, fra Hedmarken i vest, fra Trysil og Dalarne i nordøst og fra Solør og Värmland i sørøst, møttes folk i flere hundre år hver vinter i mars måned til marked” – skriver Toralv Gjone i boka Grundset Marked utgitt på Cappelens forlag i 1925.

Gården Grundset

Markedet er oppkalt etter gården Grundset, og har til tross for flere forsøk gjennom kongelige forordninger på å flytte markedet både i 1685 og 1726, bestått i Elverum. Dette ble så til slutt stadfestet i en ny kongelig forordning i 1767, hvor det heter at markedsplassen skal være på Gårder gårds grunn. Deretter oppgis markedet å ha sin glansperiode i hundre år framover, og har geografisk tilstrømning av folk fra Trøndelag i nord til Vestfold i sør, Sogn i vest til Dalarne i øst.

«Kronprinsregentens resolusjon»

”Grundset marked” er kjent over hele Norge og utenfor landets grenser og har en storhetstid som varer til midt på 1800-tallet. Da skjer introduksjonen av andre typer for vareomsetning og fortrenger gradvis mer av markedshandelen samtidig som Hamar (1848) og Kongsvinger (1854) opprettes som byer. Jernbane som kommunikasjonsmiddel og landhandlerier som omsettere for varer forandret forutsetningene ytterligere. Etter hvert hevet det seg røster for å oppheve markedet (1860-årene) og to ganger vedtok Elverum herredsstyre selv å oppheve markedet i form av henvendelser til regjeringen (1869 og 1899), og dette ble stadfestet ved ”kronprinsregentens resolusjon” 5. mai 1900. Men markedet fortsatte, og har med varierende forutsetninger levd sitt liv fram til dags dato med sine ”opp- og nedperioder”.

«Østerdalens Karneval»

De dominerende varer på Grundset marked har gjennom tidene vært:

Skinn, smør, ost og vilt fra Østerdalene
Korn, mjøl, brød, lefse fra Hedemarken
Hester – særlig fra Gudbrandsdalen
Tørrfisk og salt sild fra Møre og Romsdalen
Husflidsprodukter fra Toten – blekktøy, kobbersaker, messing og treskjærerarbeid.
Kaffe og sukker, tøy og klær fra byenes kjøpmenn
Jernvarer fra Värmland
Grundset marked var i sin glanstid ”Østerdalens karneval” – det var årets store hendelse, som øvrige hendelser ble relatert i forhold til. Markedet brakte folk sammen, hadde stor kulturell betydning og var vesentlig i varehandelen.

ifor

Ifor Williams Norge AS feiret i 2015 at det har gått 20 år siden den første Ifor Williams tilhenger ble importert til Norge.