desember 29 2017 0Comment
Sikkerhet

Tips for sikker kjøring med tilhenger

Riktig bruk og vedlikehold av tilhengeren er nøkkelen til en vellykket tur. Før du legger ut på veien, vær sikker på at bil og tilhenger er i forsvarlig stand og skikket til bruk.

Det er viktig ikke å forveksle kjøring med tilhenger med å kjøre bare bil. Alt tar lengre tid når du trekker med deg tilhenger. Akselerering, bremsing, svinging, og rygging. Husk at du har et ekstra tyngdepunkt bak bilen. Flere faktorer kan påvirke stabiliteten og føre til at tilhengeren styrer bilen, heller enn omvendt. Her følger en liste med noen få ting å være ekstra oppmerksom på

1. Riktig koblingslast

Koblingslaster er den vekten tilhengerfestet på bilen bærer. Riktig koblingslast står i bilens vognkort. Koblingslasten må aldri overstige det som står i vognkortet. En grei tommelfingerregel her er at man bruker det minste tallet man finner i begge vognkortene.

Eks 1. er koblingslasten i vognkortet på bilen 75 kg. og koblingslasten i vorgnkortet på tilhenger 50 kg, er maksimal koblingslast 50 kg.

Eks. 2: Er koblingslasten på bilen 40 kg og koblingslasten på tilhenger 60 kg, kan koblingslasten maksimum være på 40 kg.

Koblingslasten finner man lettest ved å sette en (bade)vekt på nesehjulet, man får også kjøpt utstyr som man kan feste permanent på tilhengerens nese(hjul).

2. Sikkerhetswire

Tilhengere er utstyrt med en sikkerhetswire, som skal brukes for å unngå at hengeren ruller videre hvis den av en eller annen grunn skulle koble seg fra bilen. Sikkerhetsvaieren skal være festet til kjøretøyet, slik at parkeringsbremsen engasjeres om tilhengeren løsner fra tilhengerfestet.

 

3. Dekktrykk

Riktig dekktrykk er nødvendig for sikker kjøring. Det påvirker drivstofføkonomien, og riktig dekktrykk reduserer dekkslitasje. Det er derfor viktig å forsikre seg om at dekkene har riktig luftmengde før kjøring med forskjellig vekt. På en tilhenger fra Ifor Williams er det festet en oransje etikett hvor riktig dekktrykk er oppgitt

 

 

4. Inspeksjon

Hver gang du tar en pause fra kjøringen, er det viktig å ta en runde rundt tilhengeren for å etterse at kobling, elektrisitetsnett og dekkutrustning fortsatt virker som det skal. Se etter at stikkontakten sitter godt, og at sikkerhetsvaieren sitter slik den skal. Om man slår på hjulene, kan man enkelt høre om dekktrykket er lavt. Sjekk om dekk, bremsetromler og hjullager er varme. Hvis et dekk, hjullager, eller bremsetrommel er merkbart varmere enn de andre, kan det bety at noe er feil. Kontakt din nærmeste Ifor Williams forhandler for hjelp.

 

5. Lastsikring

Uansett hvor stramt du har festet lasten før du starter, vil bevegelsene som oppstår under kjøring føre til at lasten forflytter seg, og at lastsikringen vil bli løsere. Stopp etter 15 kilometer og etterstram, uansett om du kjører åpen eller lukket henger

 

6. Bremser

Sjekk at bremsene virker. Det er flere måter å gjøre dette på. Trekk på parkeringsbremsen og forsøk å flytte hengeren. Sjekk at kulekoblingen lar seg presse tilbake. Det skal være mulig å klemme den inn med håndmakt. Det er også mulig å gjøre en oppbremsing for å se at hjulene låser, eller kjenne at tilhengeren holder bilen tilbake under oppbremsing.

 

7. Hjullager

En tilhenger fra Ifor Williams er utstyrt med vedlikeholdsfrie hjullager. Om tilhengeren overlastes, eller om tilhengeren kjøres i høyere hastighet enn tillatt for tilhengeren, kan hjullageret overopphetes. Dette reduserer hjullagerets levetid. Om det kommer lyd fra hjullageret, er det ødelagt, og må skiftes.

 

8. Batterilading

Noen tilhengere er ustyrt med batteri for å betjene tipp, vinsj, lys, eller andre formål. Sjekk batteriets tilstand jevnlig, og sørg for å holde batteriet ladet. Et utladet batteri tåler mindre enn et ladet batteri

#iforwilliamsnorge #tilhenger #sikkerhet #iwtnorge

www.iwt.no

ifor

Ifor Williams Norge AS feiret i 2015 at det har gått 20 år siden den første Ifor Williams tilhenger ble importert til Norge.