Felleskjøpet Rogaland Agder blir forhandler av Ifor Williams tilhengere

Felleskjøpet Rogaland Agder SA og Ifor Williams Norge AS har inngått samarbeidsavtale om salg og service av tilhengere på deres fagsentre i Kristiansand, Haugesund og på Klepp.  Samarbeidet omfatter også utvalgte Bondekompani-butikker. Tilhengermerket Ifor Williams har siden 1995 hatt en god markedsutvikling i Norge. Nå styrker de seg ytterligere i Rogaland og Agder for å […]