Meny Lukk

Behov for finansiering?

Finansiering tilhenger - ifor williams

Vurderer du ny Ifor Williams tilhenger og ønsker finansiering på ditt kjøp hos oss?
Via våre samarbeidspartnere skal vi kunne gi deg markedets beste betingelser og tilbud.

Om du har ordnet med finansiering selv, ordner vi selvsagt samhandlingen med den finansieringsløsningen du måtte ønske.

Næring? Her noen fordeler med leasing

Frigjør driftskapitalen din til andre formål og inntil 100% finansiering på leasing

• Inntil 100% finansiering.
• Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
• Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
• Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
• Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige
pantesikkerheter.
• Finansiell spredning.
• Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
• Nedskrivning av utstyret i takt med nedbetalingen.
• Full bruksrett til utstyret.
• Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt
utstyr.
• Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Dersom du ønsker et tilbud på finansiering, kan du enkelt finne din nærmeste autoriserte Ifor Williams forhandler her, for å få mer informasjon og et godt tilbud.

Det er finansieringsselskapene som avgjør om søknaden blir godkjent.