Meny Lukk

TIPS FOR KJØRING OG VEDLIKEHOLDSRÅD

Ifor Williams anbefaler at man gjennomfører et ettersyn av tilhengeren på regelmessig basis.
Dette er en kontroll som blant annet bør omfatte elektrisk system, lykter, hjullager, bremsesystem etc. På denne måten garderer du deg mot ubehagelige
overraskelser og oppnår optimal funksjonalitet i mange år framover.
For å sikre vel utført reparasjon av din Ifor Williams tilhenger er det viktig å oppsøke en autorisert Ifor Williams forhandler.

Disse punktene er svært viktig for sikker bruk av tilhenger

 • Bruk alltid godkjent tilhengerfeste på kjøretøyet som skal trekke tilhengeren
 • Tillatt tilhengervekt i kjøretøyets vognkort må aldri overskrides
 • Tilhengerens tillatte totalvekt skal ikke overskrides
 • Tillatt hastighet med tilhenger skal ikke overskrides
 • Kontroller at hjulboltene i forkant av hver tur
 • Kontroller at lysanlegget er i orden før kjøringen starter
 • Kontroller dekktrykk før hver tur. Korrekt dekktrykk er angitt med egen etikett på tilhengeren. Eller du kan finne tabellen her:
 • Kulekoblingsvekten skal ikke oversiges. Det anbefales at kulekoblingsvekten ligger mellom 50% og 75% av maksimal kulekoblingsvekt. Vekten skal distribueres så jevnt som mulig på tilhengerplanet. Kompakte, tunge objekter skal lastes midt på hengeren, direkte over eller litt foran akslingen/senterlinjen mellom akslingene.
 • Last skal alltid festes forsvarlig. Stopp og kontroller lastsikringer jevnlig
 • Sikkerhetswire skal alltid benyttes
 • Håndbrekk eller hjulklosser skal alltid benytte når tilhengeren parkeres

Om tilhengeren skal parkeres for en lengere periode, anbefales det at hjulklosser benyttes, og at håndbrekk kobles fra for forhindre mulighet for at bremseskoene fester seg til bremsetrommelen.

Under forutsetning av fornuftig, riktig bruk og vedlikehold, skal din Ifor Williams tilhenger gi mange år med sikker og pålitelig drift. Er du i tvil om noe, vennligst kontakt din autoriserte Ifor Williams forhandler.

Se også for øvrig vår brukermanual for flere tips!